Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες

Ένα δίκτυο για τους αεί διδασκόμενους διδάσκοντες τις Φ.Ε.

δημοσιευτηκε σήμερα σρο esos.gr (http://www.esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=121...)

Οι αλλαγές στην Α και Β Λυκείου- ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΟ

Σε δύο κατευθύνσεις στην Α και Β χωρίζεται η Β Λυκείου με εννέα υποχρεωτικά μαθήματα δύο επιλογής και κοινή συνδιδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και τριών άλλων μαθημάτων σύμφωνα το τελικό σχέδιο του υπ. Παιδείας το οποίο δημοσιεύει κατ αποκλειστικότητα το esos.gr

Η Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Η Α Λυκείου έχει μία κατεύθυνση με τα εξής με επτά υποχρεωτικά μαθήματα και μία Επιλογή

Ειδικότερα τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα εξής: με 32 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  5 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Αρχαία-Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία):  10 ώρες εβδομαδιαίως

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΙΣΤΟΡΙΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΧΗΜΕΙΑ-ΦΥΣΙΚΗ:Θα είναι ένα μάθημα και  5 ώρες εβδομαδιαίως

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:  3 ώρες εβδομαδιαίως

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:  2 ώρες εβδομαδιαίως 

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ :Εχει τον χαρακτήρα του υποχρεωτικού μαθήματος . Απλά οι μαθητές θα επιλέγουν ένα Σχέδιο Ερευνας κάθε τέσσερις μήνες . Ο αριθμός των Σχεδίων Ερευνας που θα καταρτίζει το κάθε Λύκειο θα είναι τόσα όσα και τα τμήματα που λειτουργούν στην Α Λυκείου της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.  

 

 

Ειδικότερα στη Β. Λυκείου: 

 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

11 ωρες

 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  συνολικά 5 ώρες

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:  2 ώρες

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

 

 

Α κατεύθυνση

B κατεύθυνση

17 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  5 ώρες την εβδομάδα

ΦΥΣΙΚΗ: 4 ώρες την εβδομάδα

ΧΗΜΕΙΑ: 3 ώρες την εβδομάδα

ΙΣΤΟΡΙΑ:  2 ώρες την εβδομάδα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : Εδώ οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ως υποχρεωτικό μάθημα εάν από τα δύο μαθήματα. Αυτό εξαρτάται τι σπουδές επιθυμούν οι μαθητές να ακολουθήσουν στα ΑΕΙ .  3 ώρες την εβδομάδα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:  3 ώρες εβδομαδιαίως

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:  3 ώρες εβδομαδιαίως

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  5 ώρες εβδομαδιαίως

ΙΣΤΟΡΙΑ:  4 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎΣ ΘΕΣΜΟΥΣ:  2 ώρες εβδομαδιαίως 

 

2*2=4 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι μαθητές έχουν τα δυνατότητα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: 2 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ή ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ :  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ :  2 ώρες εβδομαδιαίως 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ :  2 ώρες εβδομαδιαίως 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

       Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν δύο από τα ακόλουθα μαθήματα:

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:  2 ώρες

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ και ΚΕΙΜΕΝΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ :  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ;  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ:  2 ώρες εβδομαδιαίως

 

πρώτες παρατηρήσεις 

α) πληρη απουσία των φυσικών επιστημών απο την κατευθυνση Β (σημερινή θεωρητική στη β Λυκείου) αρα ο επιστημονικός αλφαβητισμός των νέων σταματά στην Α Λυκείου ) οι αυριανοί δάσκαλοι τι είδους φυσικές επιστήμες θα διδάξουν στα παιδιά τους ; Μήπως θέλουν να είμαστε μόνο καταναλωτές της σύγχρονης τεχνολογίας ( μεταλαγμένα ,πυρηνικά κλπ);

β) χωρίς να ξέρομε τι συμβαίνει στην Γ Λυκείου (κατευθύνσεις μαθήματα υλη κλπ) αλλα πολύ περισσότερο τον τρόπο εισαγωγής στα ΑΕΙ -ΤΕΙ με ποιο κρητήριο θα γίνεται η επιλογή των 2 μαθημάτων επιλογής  :

 

 

 

Προβολές: 230

Απάντηση σε αυτό

Απαντήσεις σε αυτή τη συζήτηση

.... και εδώ η Γ Λυκειου

 

http://esos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=12186:o...

 

... και το τέλος της Χημείας. Κρίμα.

Η Γ κατεύθυνση με 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 7 επιλογής θα οδηγεί τους μαθητές στις Φιλοσοφικές, Νομικές, Πολιτικές Επιστήμες

  

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Α (Θετικές Επιστήμες)

 

Β ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Κοινωνικές-Οικονομικές Επιστήμες)

 

Η Γ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (Φιλοσοφικές, Νομικές, Πολιτικές Επιστήμες)

 

7 ωρες

1.Νεοελληνική Γλώσσα-Γραμματεία 5ωρες

2.Ερευνητική Εργασία 2ωρες

22 ωρες

3. Φυσική 5

4.Μαθηματικά 7

5.Βιολογία ή Επιστήμη Υπολογιστών 4

6.χΗΜΕΊΑ 4

7. Ιστορία 2

 

 

2.Ιστορία 5

4.Στοιχεία Στατιστικής και Μαθηματικά 6

4.Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Εισαγωγή στο Δίκαιο 3

6.Μικροοικονομικά και Μακροοικονομικά ή Κοινωνιολογία 5

7.Εφαρμογές Πληροφορικής 3

 

3.Ιστορία 5

4.Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 7

5.Ιστορία Τέχνης και Πολιτισμού ή Κοινωνιολογία 4

6.Φιλοσοφία ή Εισαγωγή στο Δίκαιο 4

7.Λατινικά 2

 

2*2=4 ώρες

Μαθήματα Επιλογής

Θα επιλέγονται δύο από τα ακόλουθα μαθήματα

1.Εξειδίκευση στα Μαθηματικά 2

2.Εξειδίκευση στη Βιολογία Ή ΣΤΗΝ εΠΙΣΤΉΜΗ ΤΩΝ υΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 2

3.Εξειδίκευση στη Φυσικη2

4.Εξειδίκευση στη Χημεία 2

5.Θρησκευτικά 2

6.Ξένη Γλώσσα 2

7.Φυσική Αγωγή2 

 

Μαθήματα Επιλογής

Θα επιλέγονται δύο από τα ακόλουθα μαθήματα 

1.Εξειδίκευση στα Μαθηματικά και Στατιστική 2

2.Εξειδίκευση στην Οικονομία 2

3.Εξειδίκευση στην Κοινωνιολογία 2

5.Τεχνολογία και Ανάπτυξη 2

5.Θρησκευτικά 2

6.Ξένη Γλώσσα 2

7.Φυσική Αγωγή2 

Μαθήματα Επιλογής

Θα επιλέγονται δύο από τα ακόλουθα μαθήματα

1.Εξειδίκευση στα Αρχαία 2

2.Ιστορια 2

3.Λατινικά 2

4.Εφαρμογή Πληροφορικής 2

5.Θρησκευτικά 2

6.Ξένη Γλώσσα 2

7.Φυσική Αγωγή2 

Το αρχείο word που δίνει το υπουργείο με την πληροφόρηση για το νέο Λύκειο:

https://docs.google.com/leaf?id=1N5YIDVXS1uHg2UJNCujCozUiIR-g1cDmP9...

Επιτελους η χημεια ξαναβρηκε τη θεση που της ανηκει στο Λυκειο. Αν αυτο το σχεδιο εφαρμοστει, τελειωσαν τα πετρινα χρονια για τους χημικους και τα χρονια των αναλφαβητων χημικα μαθητων. Ενα μπραβο σε οσους παλεψαν για την επαναφορα της χημειας. Μην γκινιαζουμε μονο. Πρεπει να δωσουμε τα ευσημα σε καποιους. Ειναι ευκαιρια. Ας μην την χασουμε. Ειναι ωρα και απο εμας τους χημικους να κανουμε ελκηστικη παλι τη χημεια.
Τη βρήκε η Χημεία, την έχασε η Βιολογία....

+1

 

Ειναι πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς να ξαναδώσουμε στην Χημεία την χαμένη της αίγλη. Να 'κατεβάσουμε" κόσμο στα εργαστήρια και να τους δείξουμε λίγο από μαγεία αυτής της επιστήμης.

 


ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ είπε:

Επιτελους η χημεια ξαναβρηκε τη θεση που της ανηκει στο Λυκειο. Αν αυτο το σχεδιο εφαρμοστει, τελειωσαν τα πετρινα χρονια για τους χημικους και τα χρονια των αναλφαβητων χημικα μαθητων. Ενα μπραβο σε οσους παλεψαν για την επαναφορα της χημειας. Μην γκινιαζουμε μονο. Πρεπει να δωσουμε τα ευσημα σε καποιους. Ειναι ευκαιρια. Ας μην την χασουμε. Ειναι ωρα και απο εμας τους χημικους να κανουμε ελκηστικη παλι τη χημεια.

Την θέση στο σχολείο δεν είναι δυνατόν να σου την δίνουν οι μαθητές της Θεωρητικής κατεύθυνσης που επιλέγουν Βιολογία ΓΠ για να γλυτώσουν το "παλούκι" της Ιστορίας .... και όλα αυτά για να περάσουν Φιλοσοφική !!!

 

Τα σύκα συκα και τον Ριτσο Ρίτσο ...

 


Γιώργος Παναγιωτακόπουλος είπε:

Τη βρήκε η Χημεία, την έχασε η Βιολογία....

Η χημεια ηταν σχεδον εξαφανισμενη για 13 ολοκληρα χρονια. Ημαρτον............

Παντως το νεο συστημα μοιαζει με τις δεσμες. Εχει απλα ενωθει η 1η με τη 2η δεσμη.

Νομιζω πως με εκεινο το συστημα το επιπεδο γνωσεων ηταν πραγματικα υψηλο. Θυμηθειτε τον ογκο υλης που υπηρχε και το επιπεδο δυσκολιας των θεματων.

Πραγματικα ελπιδοφορο....

Τωρα ολα ειναι στο χερι μας. Ευκαιρια μεγαλη. Αν τη χασουμε ειμαστε αξιοι της μοιρας μας.

Ειναι ωρα τα εργαστηρια να γινουν πραγματικη διαφημιση για τη χημεια.

Αλλα πρεπει να αφυπνηστουν ολοι οι συναδελφοι χημικοι. (Μπορουν ολοι?)

Αντωνης Μπαλτζόπουλος είπε:

+1

 

Ειναι πολύ μεγάλη πρόκληση για όλους εμάς να ξαναδώσουμε στην Χημεία την χαμένη της αίγλη. Να 'κατεβάσουμε" κόσμο στα εργαστήρια και να τους δείξουμε λίγο από μαγεία αυτής της επιστήμης.

 


ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ είπε:

Επιτελους η χημεια ξαναβρηκε τη θεση που της ανηκει στο Λυκειο. Αν αυτο το σχεδιο εφαρμοστει, τελειωσαν τα πετρινα χρονια για τους χημικους και τα χρονια των αναλφαβητων χημικα μαθητων. Ενα μπραβο σε οσους παλεψαν για την επαναφορα της χημειας. Μην γκινιαζουμε μονο. Πρεπει να δωσουμε τα ευσημα σε καποιους. Ειναι ευκαιρια. Ας μην την χασουμε. Ειναι ωρα και απο εμας τους χημικους να κανουμε ελκηστικη παλι τη χημεια.

Απάντηση σε συζήτηση

RSS

© 2015   Created by admindfe.   Με την υποστήριξη του

Διακριτικά  |  Αναφορά προβλήματος  |  Όροι χρήσης